billetter

Nye regler for medlemskap i foreningen Arcon

Spillfestivalen Arcon arrangeres av en frivillig, medlemsbasert forening. Tidligere var det slik at inngangsbillett til festivalen inkluderte medlemskap. Fra og med Arcon 31 har imidlertid styret i foreningen bestemt å skille på inngangsbillett og medlemsavgift, men gi gratis inngang til medlemmer under 26. Det er to grunner til dette. Slutt på «tvangsinnmelding». Vi ønsker at[…]

Rull til toppen