Modulkonkurranse

Modulkonkurransen er en kåring av den beste rollespillmodulen på Arcon, vurdert etter kriteriene som står nedenfor. Modulen må være selvskrevet og den kan ikke ha vært satt opp på Arcon tidligere. Modulen kan ha vært satt opp på andre spillfestivaler og arrangementer. En typisk rollespillmodul kan spilles gjennom på 2-6 timer, men det er også rom for moduler som tar kortere eller lengre tid.

Det er viktig å merke seg at dette kun er kriterier for denne konkurransen, og bør ikke oppleves som en tvangstrøye for hvordan Arcon-moduler skal eller bør være. Dette er en konkurranse som belønner en viss type rollespillmoduler. Arcon ønsker mangfold i sitt program, så om du ønsker å sette opp en helt annen slags rollespillmodul så er du hjertelig velkommen til det. Om du selv ønsker å lage en konkurranse som belønner en annen type rollespill, så kan du gjerne ta kontakt med oss på program@spillfestival.no.

Konkurransen er rettet mot moduler som er spillbare slik de blir innlevert, og det er også slik juryen vil vurdere dem. Spilledernes evner til å skape gode opplevelser i puljen modulen spilles, vil ikke bli vurdert. Vurderingskriteriene er en veiledning for juryens vurdering, de er ikke ment som absolutte krav. Du kan altså helt fint delta med en modul som ikke passer helt inn i våre vurderingskriterier.

Vurderingskriterier

1. Con-tilpasning

En rollespillmodul kan være kjempebra, men om den ikke er tilpasset å skulle kjøres på con så vil den trolig ikke fungere optimalt på Arcon. Derfor er con-tilpasning av høyeste viktighet. I dette inngår blant annet:

 • Tilpasset con-spillere: Man kan vanligvis ikke håndplukke spillerne sine, så modulen bør kunne kjøres selv om uventede ting skjer. For eksempel må scenarioet kunne fortsette i riktig retning selv om en spiller faller fra underveis eller plutselig bestemmer seg for ikke å dele sentral informasjon med andre.
 • Tidstilpasset: På con får man ofte mindre tid enn man hadde tenkt. Fint om modulen inkluderer forslag til sekvenser som man kan hoppe over om man får dårlig tid, eller inkludere om man har tid til overs.
 • Pålitelig «vaskelapp»: Spillere som melder seg på D&D forventer en annen modul enn de som melder seg på Itras by. Rollespillets tittel (evt. modulens tittel) og beskrivelse i Arcon-programmet bør stemme overens med det modulen faktisk tilbyr. I dette ligger sjanger, system, innhold, stemning osv.

2. Oversiktlighet og struktur

 • Det som er skrevet skal fremme forståelse og ikke hindre den. (Altså lettleselig font i alle deler av modulen, språkbruk som de fleste forstår, osv. Vi aksepterer moduler både på norsk og engelsk.)
 • For spillederen/arrangøren: Det skal i teorien være mulig for en spilleder å kjøre modulen «på sparket» (selv om forberedte spilledere alltid er en fordel). Dette setter store krav til oversiktlighet og struktur.
 • F.eks. innholdsfortegnelse, sidetall, oppsummering av scenarioet, lettleste spillederinstrukser, regelforklaringer skrevet rett i scenarioet så man slipper å bla i bøker (eller hvert fall bare trenger hovedboken, og da med sidehenvisning i scenarioet), osv.
 • For spillerne: Roller bør være ferdiglagde, og spillerne bør kunne sette seg inn i rollen sin raskt og enkelt. (Unntak selvsagt der spillet legger opp til at roller skal lages før spillet, men her bør heller ikke dette ta lang tid.)
 • F.eks. oppsummering av rollen, at man får spesialegenskaper forklart (ingen blaing i bøker nødvendig).

3. Innhold og sammenheng

 • Fremdrift/engasjement: Spillerne bør får den informasjonen de trenger når de trenger den.
 • Innhold: Ved gjennomlesing bør modulen virke interessant å spille og spillede.
 • Sammenheng: Rollene bør ha en grunn til å gjøre ting sammen. Buroller og miljøer bør passe inn i scenarioet. Alle elementene i modulen bør passe godt sammen.

4. Innlevelse og atmosfære

 • En samling av alle de stemningbyggende virkemidlene som kan være i en modul. Dette er mer ting som man kanskje ikke forventer, men som gjør en modul bedre.
 • F.eks. Dramatisk åpnings- eller avslutningsscene, en vri i plottet, velfungerende konflikter mellom rollene (husk con-tilpasning!), originalt utgangspunkt for setting eller karakterer, oppfinnsomme instrukser for hvordan karakterer eller scener skal spilles, gode handouts, dikt, illustrasjoner eller sanger som styrker historien, props som er gode og enkle å lage eller få tak i, osv.
 • Om modulen har tilknytning til årets tema, så er dette er pluss men det er ikke et krav.
Rull til toppen