Foreningen Arcon

OPPDATERT: Årsmøte i Foreningen ARCON 2015 – 24/8-2015

Oppdatering: Innkalling og sakspapirer Foreningen ARCONs årsmøte 2015 og Innkalling og sakspapirer Foreningen ARCONs årsmøte 2015 I henhold til Foreningen ARCONs vedtekter § 3.1 «Årsmøtet må innkalles med minst tre ukers varsel.» Det innkalles herved til årsmøte i Foreningen ARCON den 24. August 2015 kl 18.00. Sted: Lokalene til Hyperion i Kolstad gata 1. Det settes opp beskjed på[…]

Nye regler for medlemskap i foreningen Arcon

Spillfestivalen Arcon arrangeres av en frivillig, medlemsbasert forening. Tidligere var det slik at inngangsbillett til festivalen inkluderte medlemskap. Fra og med Arcon 31 har imidlertid styret i foreningen bestemt å skille på inngangsbillett og medlemsavgift, men gi gratis inngang til medlemmer under 26. Det er to grunner til dette. Slutt på «tvangsinnmelding». Vi ønsker at[…]

Arcon besøkte Desucon Fantasy

I slutten av mars ble Desucon Fantasy avholdt i Oslo, og over tusen ivrige cosplay-interesserte tok turen. Det var mange stands fra ulike butikker, kunstnere og organisasjoner, blant annet fra Spillfestivalen Arcon. Fire komitémedlemmer fortalte ivrig om festivalen til nysgjerrige con-deltagere: Vi delte ut flere hundre flyere, snakket om spill og spillmiljø, og mange ble[…]

Julebord for frivillige

Å jobbe under Arcon gir ikke bare goder underveis på festivalen. De som jobber mye blir også invitert til ulike arrangement resten av året. Den 29. november avholdt Arcon et julebord for sine frivillige. Flere møtte opp allerede klokken to den ettermiddagen, og spilte ulike brett- og kortspill frem til middag. Enorme mengder julemat ble[…]

Innkalling til årsmøte

Det kalles herved inn til årsmøte i Foreningen ARCON den 20 september 2014 kl. 14.00. Jamfør foreningens vedtekter § 3.1 «Årsmøtet er Foreningen ARCONs øverste organ. Alle som har betalt medlemskontingent til Foreningen ARCON inneværende år har forslags-, og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet må innkalles med minst tre ukers varsel.» Møtet finner sted på Hyperion-kontoret[…]

Rull til toppen