Author : Trygve Bernhardt Moen Haaland

Innkalling til årsmøte

Det kalles herved inn til årsmøte i Foreningen ARCON den 20 september 2014 kl. 14.00. Jamfør foreningens vedtekter § 3.1 «Årsmøtet er Foreningen ARCONs øverste organ. Alle som har betalt medlemskontingent til Foreningen ARCON inneværende år har forslags-, og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet må innkalles med minst tre ukers varsel.» Møtet finner sted på Hyperion-kontoret[…]

Rull til toppen