Auksjonen

Type: Sideprogram
Tidspunkt Søndag 10:30 til 17:00
Arrangør: Torgrim Husvik
Rom: Auditoriet
Beskrivelse:
Beskrivelse:
Søndag kl. 11:00-17:00, med forbehold om at auksjonen kan bli litt utvidet dersom vi får svært mye innlevert materiale. (Se "når blir hvilke varer solgt?" lengre ned.)

Hva kan jeg selge på auksjonen?
Auksjonen vil selge brettspill, rollespill, kortspill, miniatyrspill, rekvisitta til levende rollespill (som laivvåpen o.l.), og dertil tilhørende utstyr. Vi kan også ta imot annet materiale direkte relatert til spill, som spillblader, terninger, oppbevaringskofferter til miniatyrspill og lignende.

Vi vil ikke lenger ta i mot DVDer, PC-spill, pocketbøker og lignende, med mulig unntak for høyst spillrelaterte ting. Unntak skal godkjennes av auksjonarius før materialet leveres. Send mail til ursus1@gmail.com dersom du har spørsmål om hva som er egnet auksjonsmateriell.

Når blir hvilke varer solgt?
Rollespill og brett-/kortspill har egne tidsperioder satt av. Etter hver periode vil det bli en kort pause, der de som ønsker å gå kan betale, nyankomne kan registrere seg for non-cash lapper og man kan strekke på beina. Dette er også muligheten til å kaste i seg noe mat/drikke i kantinen, da auksjonsrommet er verneverdig og man derfor ikke kan medbringe mat/drikke inn dit. Det er ikke mulig å registrere seg for non-cash lapper eller ta oppgjør for non-cash lapper på andre tidspunkt enn i pausene.

10.30-11.00
Registrering/utdeling av budnummer, forklaring av auksjonsregler, organisering.

11.00-13.00
Salg av brett- og kortspill, med høyt ettertraktede, sjeldne eller verdifulle spill prioritert. Brettspill som fortsatt ikke har blitt utbudt kl. 13.00 venter til perioden 15.30-17.00+

13:00-13:15
Pause, registrering og betaling. Reglementet vil raskt bli gjennomgått på nytt.

13.15-15.15
Rollespillauksjon. Salg av rollespill, med høyt ettertraktede, sjeldne eller verdifulle spill prioritert. Rollespill som fortsatt ikke har blitt utbudt kl. 15.15 venter til perioden 15.30-17:00+.

15.15-15.30
Pause, registrering og betaling. Reglementet vil raskt bli gjennomgått på nytt.

15.30-17.00+
Salg av gjenværende spill fra tidligere i auksjonen, og andre gjenstander (som miniatyrspill, spillutstyr, spillblader og andre spillrelaterte gjenstander).

Budgivning
By raskt, høyt og tydelig!

Minstebud kr. 30,- Deretter bud i hele tiere. Til minne om Douglas Adams er også kr. 42,- et lovlig bud. Vi foretrekker at du betaler med kort, men aksepterer også kontanter. Vi har begrenset med veksel. Hvis man har registrert seg for non-cash-systemet med budnummer (dette anbefales for de som kan tenke seg å by på mer enn 1-2 gjenstander), viser man budnummeret når man byr, og holder det oppe etter å ha vunnet et bud. Sekretariatet skal da bokføre salget og gjenstanden legges på tildelt plass. Man får ikke utdelt noe man har vunnet budet på før man har gjort opp for seg. Oppgjør kan bare foregå i pausene og umiddelbart etter auksjonens slutt.

Innlevering av salgsmateriale
Innlevering på Programrommet under Arcon. Send en SMS til auksjonarius på tlf. 971 53 844 og si fra, gå så på programrommet og få hjelp av de som jobber der til å levere materiale med lister og få betalt depositum. Det lønner seg å levere materiale tidlig (f.eks. lørdag formiddag), for å være sikker på at vi har best mulig oversikt over det vi skal selge.

Husk å fylle ut auksjonsliste i tre eksemplarer (fåes på Programrommet, eller lastes ned og printes i forkant, se slutten av dokumentet) med navn, adresse, og kontonummer. Det er anledning til å angi høyere minstepriser enn kr. 30,-, men det anbefales ikke. Høyere minstepris begrenser ofte budene kraftig til å begynne med, og hvis budgivningen på dine ting aldri kommer i gang, så blir de rett og slett ikke solgt. Vi tar forbehold om at innlevert materiale ikke kan garanteres utbudt, og at prioritering av materiale er helt opp til auksjonarius og hans team.

Bunting/pakkeløsning
En hel pakke med spill kan gå som en enkelt gjenstand - det er helt opp til selgeren. Om det leveres en stor mengde spill eller annet som IKKE er sortert sammen i hensiktsmessige pakker, kan selger avtale at auksjonarius setter sammen slike pakker for lettere salg etter eget skjønn. Dette lar seg enklest gjøre med tidlig innlevert materiale. Vi anbefaler at alle spill som leveres til auksjonen pakkes på en måte som hindrer at løse deler kommer bort fra spillet og at det er klart hva som hører sammen i hvilken pakke.

Gebyr, provisjon og utbetaling av penger
Arcon skal ha et gebyr på 20,-. for hver salgsutbud, uansett om det blir solgt eller ikke, som betales ved innlevering (“depositum”). Dette er for å forhindre at man får inn syv tusen terninger eller 50 eksemplarer av Ludo ment å selges separat. (En bunt/pakke med flere gjenstander vil altså gå som ett utbud, og du skal dermed bare betale 20,- i gebyr for hele pakken.)

Arcons provisjon er på 10 %, minimum kr. 20,- pr gjenstand. Hvis du får mindre enn 200,- i snitt pr. gjenstand, så får du med andre ord hele salgssummen utbetalt, får du mer, så blir gebyret 10 % av salgsprisen. Depositumet for de solgte gjenstandene blir trukket fra gebyret, og det overskytende gebyret blir så trukket fra salgsprisen, og resten utbetalt til deg. Selgerne må selv hente evt. usolgte gjenstander fra Programrommet etter auksjonen, Arcon tar ikke ansvar for disse. Usolgte gjenstander som ikke er avhentet ved festivalens slutt, vil bli kastet eller gitt bort.

Oppgjør utbetales til din bankkonto vanligvis innen onsdagen etter Arcon, så det er svært viktig at korrekt navn, adresse og kontonummer oppgis på auksjonsskjemaet.

Oppgir du ikke kontonummer så sendes oppgjøret deg via giroutbetaling, som må heves i bank eller postkontor. For giroutbetaling trekkes bankens gebyr fra oppgjøret. Det er ikke mulig å få utbetalt auksjonsoppgjør i kontanter.

Dersom salgssummen doneres til Johannes Bergs minnefond, tar Arcon hverken gebyr eller provisjon (merk at vi uansett bare mottar spillrelatert materiale, se "Hva kan jeg selge på auksjonen" over).

Du finner auksjonsskjema her:
Auksjonsskjema pdf
Auksjonsskjema docx