Carcassonne NM

Regelkunnskaper nødvendig
Type: Brettspill
Arrangør: Vidar Aas
Kontakt: Epost vidaas@gmail.com, tlf 489 94 625
Maks deltagere: 32
Vinnertype: Vinner kåres
Beskrivelse:
Tradisjonen tro avholdes NM i Carcassonne under Arcon. Vi spiller grunnspillet uten elv. Seks innledende runder med to spillere pr bord og 15 min. tenketid hver. Sluttspill mellom de fire beste umiddelbart etterpå. Vinneren er kvalifisert for VM på spillmessen i Essen i oktober (men må dessverre betale tur og opphold selv). Ta med spill hvis du har!Beskrivelse av symboler:
Ny turnering Ny turneringen som ikke kom med i brosjyren
Ingen regelkunnskaper kreves Ingen regelkunnskaper kreves
Regelkunnskaper anbefales Regelkunnskaper anbefales
Regelkunnskaper nødvendig Regelkunnskaper nødvendig
Påmelding kreves Forhåndspåmelding kreves for å delta.
Regelinnføring vil bli gitt Regelinnføring vil bli gitt før start spesielt med tanke på nye spillere
Ta med egne spill Ta med egne spill. Spillerene må selv skaffe til veie spillkort, miniatyrer for å delta
Lagturnering Lagturnering hvor to eller flere spillere deltar på lag sammen mot andre
Modul innlevert Angir at rollespillmodulen (eventyret) for turneringen er innlevert