Auksjon

Type: Sideprogram
Tidspunkt Søndag 11:00 til 18:00
Arrangør: Torgrim Husvik
Beskrivelse:
Tid: Søndag kl. 11:00-15:00, med forbehold om at auksjonen kan bli utvidet til kl. 18:00 dersom vi får svært mye innlevert materiale..
Auksjonen foretrekker at du betaler med kort, men du kan også betale med kontanter dersom du må.
For oversikt over noen av gjenstandene som vil bli solgt på auksjonen, trykk her.

Budgivning
Minstebud kr. 20,- Deretter hele femmere opp til kr. 50,- og så i hele tiere. Til minne om Douglas Adams er også kr. 42,-, et lovlig bud. By raskt, høyt og tydelig!

Innlevering av salgsmateriale
Innlevering på programrommet under ARCON. Det oppfordres til å levere i timene mellom puljer. Send en SMS til auksjonarius på tlf. 97 15 38 44 og si fra, så kan vi avtale å møtes for å gjøre innleveringen og utbudet enklest og best for alle involverte. Det lønner seg å levere materiale tidlig, for å være sikker på at vi har best mulig oversikt over det vi skal selge.

Det er også mulig å levere inn salgsmateriale til auksjonen på forhånd, selv om du ikke kan komme på ARCON! Ta kontakt med auksjonarius per epost eller SMS. Dersom du må levere auksjonsgjenstandene på fredag, så bør også auksjonarius kontaktes på forhånd.

Husk å fylle ut auksjonsliste i tre eksemplarer (fåes der vi tar i mot auksjonsgods, eller lastes ned og printes herfra, se slutten av dokumentat) med navn, adresse, og kontonummer. Det er anledning til å angi høyere minstepriser enn kr. 20,-, men det anbefales ikke - for det begrenser som regel budene ganske kraftig til å begynne med, og hvis budgivningen på dine ting aldri kommer i gang, så blir de rett og slett ikke solgt.

Bunting/pakkeløsning
En hel pakke med spill kan gå som en enkelt gjenstand - det er helt opp til selgeren. Om det leveres en stor pakke spill/bøker/filmer eller annet som IKKE er sortert sammen i hensiktsmessige pakker, kan selger avtale at auksjonarius setter sammen slike pakker for lettere salg etter eget skjønn. Dette lar seg enklest gjøre med tidlig innlevert materiale. Arcon tar intet ansvar for eventuelle skader som oppstår under visning av varer. Vi anbefaler at alle spill som leveres til auksjonen pakkes på en måte som hindrer at løse deler kommer bort fra spillet.

Gebyr, provisjon og utbetaling av penger
Arcon skal ha et gebyr på 10 kr. pr. salgsgjenstand, uansett om den blir solgt eller ikke, som betales ved innlevering (“depositum”). Dette er for å forhindre at man får inn syv tusen terninger eller femten hundre nummer av DRAGON som skal selges separat.

Provisjonen vår er på 10 %, minimum kr. 10,- pr gjenstand. Hvis du får mindre enn 100,- i snitt pr. gjenstand, så får du med andre ord hele salgssummen utbetalt, får du mer, så blir gebyret 10 % av salgsprisen. Depositumet for de solgte gjenstandene blir trukket fra gebyret, og det overskytende gebyret blir så trukket fra salgsprisen, og resten utbetalt til deg. Selgerne må selv hente evt. usolgte gjenstander, Arcon tar ikke ansvar for disse.

Oppgjør utbetales til din bankkonto onsdagen etter Arcon, så det er svært viktig at korrekt navn, adresse og kontonummer oppgis på auksjonsskjemaet.
Oppgir du ikke kontonummer så sendes oppgjøret deg via giroutbetalling, som må heves i bank eller postkontor. For giroutbetalling trekkes bankens gebyr på 100,- fra oppgjøret. Det er ikke mulig å få utbetalt auksjonsoppgjør i kontanter.

Usolgte gjenstander og prioritering under auksjonen
Usolgte gjenstander kan hentes i auksjonslokalet umiddelbart etter auksjonen, eller ved henvendelse til Program underveis i festivalen. Usolgte gjenstander som ikke blir hentet under kongressen, sender vi i retur for eiers regning! Vi tar forbehold om at innlevert materiale ikke kan garanteres utbudt, og at prioritering av materiale er helt opp til auksjonarius. Da ARCON primært er en spillkongress, vil spill og spillrelatert materiale gis prioritet over ”diverse” (filmer, bøker, dekorative dragestatuetter osv) hvis det kniper på tid.

Du finner auksjonsskjema her: Auksjonsskjema