Om foreningen ARCON

Spillfestivalen ARCON drives av Spillforeningen ARCON som er en ideell, medlemsbasert forening og baserer seg helt og holdent på frivillig innsats. Overskuddet fra festivalen går tilbake til foreningen, og foreningen dekker eventuelt underskudd. Foreningen ARCON har vært en drivkraft i det norske spillmiljøet siden 1984, og var en av de stiftende foreningene i opprettelsen av Hyperion i 2002.

Foreningen har en festivalkomite som står for den operative gjennomføringen av festivalen og et administrasjonsutvalg under komiteen som står for langsiktige linjer og byråkrati. Adminutvalget i foreningen består av:

Espen Sortland (leder)
Erlend Sand Bruer
Sindre Cools Berg
Thomas Refsdal

Rull til toppen