Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte i foreningen ARCON søndag 7. mars klokken 13:00.

Dette årsmøtet er en oppfølging av årsmøtet vi hadde 13. desember. Der bestemte vi at vi skulle avholde et ekstraordinært årsmøte for å velge medlemmer til komiteen.

Møtet skjer digitalt på ARCONs Discord-server i en egen kanal som vil hete ‘årsmøte’. Lenke til ARCONS Discord-server: https://discord.gg/U7aWgk8JHb

Dagsorden
1 Godkjenning av innkalling
2 Valg av ordstyrer og referent
3 Valg av minst fire medlemmer til komite for 2021
4 Valg av fire personer til administrasjonsutvalg, to til ettårig plass og to til toårige plasser
5 Uformell diskusjon og informasjon

Oppdaterte vedtekter for foreningen finner du i årsmøte-mappa på https://drive.google.com/drive/folders/1KJHqQnZ0A8kUDZ75JjKgCflco5Ybu-4f?usp=sharing

Alle som har betalt kontingent i 2021 har stemmerett på årsmøtet. Dere kan kjøpe medlemskap for 50,- på https://www.yourvismawebsite.com/foreningen-arcon/medlemskap

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Rull til toppen