Innkalling til årsmøte

Styret kaller herved inn til årsmøte i foreningen ARCON søndag 13. desember klokken 14:00.

Møtet skjer digitalt på ARCONs Discord-server i en egen kanal som vil hete ‘årsmøte’.

På dette årsmøtet skal vi ta opp forslag om å endre foreningens organisasjonsmodell. Vi ber alle interesserte om å lese notatet som nå ligger ute og eventuelt komme med endringsforslag.

Alle forslag om vedtektsendringer må være styret i hende to uker før årsmøtet. Det betyr at hvis du ønsker å gjøre litt om på noen av endringsforslagene som ligger i mappa så må du sende et eget forslag, vi kan dessverre ikke komme med andre forslag på selve møtet.

Alle papirene skal være klare to uker før årsmøtet.
 
Ikke medlem? Meld deg inn på https://butikk.spillfestival.no/medlemskap
Innkalling til årsmøte
Rull til toppen