Modulkonkurransen 2016

Terninger-modulworkshopenI år som tidligere år ønsker Arcons programutvalg å premiere den beste rollespillmodulen.

Dersom du ønsker å delta i årets konkurranse, så anbefaler vi at du allerede nå registrer rollespillarrangementet ditt på Arcons hjemmesider (her). Når du har skrevet ferdig modulen, og eventuelt tilhørende materiale, så laster du alt opp på Arcons nettsider. Leveringsfristen for å delta i konkurransen er 1. juni. (Dersom du ikke rekker å delta i konkurransen, så håper vi virkelig at du kommer på Arcon og kjører modulen din likevel!).

Fordi enkelte deltagere har opplevd tekniske problemer tidligere år, anbefaler vi at du i tillegg sender en epost til programutvalg@spillfestival.no for å få bekreftet av modulen din er mottatt. Dersom du har behov for utsettelse på innleveringsfristen eller har spørsmål/kommentarer, så kan vi selvsagt også kontaktes.

Mange syns det er vanskelig å skrive en god con-modul, og dette er noe deltagerne i Modulworkshoppen jobbet med i 2015. Oppsummeringen av deres tips og ideer kan du lese her.

Konkurransen er rettet mot moduler som er spillbare slik de blir innlevert, og det er også slik juryen vil vurdere dem. Spillledernes evner til å skape gode opplevelser i puljen modulen spilles, vil ikke bli vurdert. Vurderingskriteriene er en veiledning for juryens vurdering, de er ikke ment som absolutte krav. Du kan altså helt fint delta med en modul som ikke passer helt inn i våre vurderingskriterier.

Det burde være en selvfølge, men modulen må være hjemmelaget. Du kan altså ikke delta med en modul som noen andre har skrevet. Om du selv ikke har mulighet til å delta på Arcon, så kan du der i mot gjerne delta med en selvskrevet modul som du får noen andre du kjenner til å arrangere på festivalen. Dette må du i såfall selv ta ansvar for å ordne.

Vi håper på mange gode bidrag! Måtte den beste vinne!

Vurderingskriterier

Det er viktig å merke seg at dette kun er kriterier for denne konkurransen, og bør ikke oppleves som en tvangstrøye for hvordan Arcon-moduler skal eller bør være. Dette er en konkurranse som belønner en viss type rollespillmoduler. Arcon ønsker mangfold i sitt program, så om du ønsker å sette opp en helt annen slags rollespillmodul så er du hjertelig velkommen til det. Om du selv ønsker å lage en konkurranse som belønner en annen type rollespilll, så kan du gjerne ta kontakt med oss på programutvalg@spillfestival.no.

1. Con-tilpasning

En rollespillmodul kan være kjempebra, men om den ikke er tilpasset å skulle kjøres på con så vil den trolig ikke fungere optimalt på Arcon. Derfor er con-tilpasning av høyeste viktighet. I dette inngår blant annet:

 • Tilpasset con-spillere: Man kan vanligvis ikke håndplukke spillerne sine, så modulen bør kunne kjøres selv om uventede ting skjer. For eksempel må scenarioet kunne fortsette i riktig retning selv om en spiller faller fra underveis, blir hyper eller plutselig bestemmer seg for å ikke dele sentral informasjon med andre.
 • Tids-tilpasset: På con får man ofte mindre tid enn man hadde tenkt. Fint om modulen inkluderer forslag til sekvenser som man kan hoppe over om man får dårlig tid, eller inkludere om man har tid til overs.
 • Pålitelig “vaskelapp”: Spillere som melder seg på D&D forventer en annen modul enn de som melder seg på Itras By. Rollespillets tittel (evt. modulens tittel) og beskrivelse i Arcon-programmet bør stemme over ens med det modulen faktisk tilbyr. I dette ligger sjanger, system, innhold, stemning osv.

2. Oversiktlighet og struktur

  • Det som er skrevet skal fremme forståelse og ikke hindre den. (Altså lett-leselig font i alle deler av modulen, språkbruk som de fleste forstår osv. Vi aksepterer moduler både på norsk og engelsk.)
  • For spillederen/arrangøren: Det skal i teorien være mulig for en spillederen å kjøre modulen ”på sparket” (selv om forberedte spilledere alltid er en fordel). Dette setter store krav til oversiktlighet og struktur.
   • F.eks. innholdsfortegnelse, sidetall, oppsummering av scenarioet, lett-leste spilleder-instrukser, regelforklaringer skrevet rett i scenarioet så man slipper å bla i bøker (eller hvert fall bare trenger hovedboken, og da med sidehenvisning i scenarioet) osv.
  • For spillerne: Roller bør være ferdig-lagde, og spillerne bør kunne sette seg inn i rollen sin raskt og enkelt. (Unntak selvsagt der spillet legger opp til at roller skal genereres på sparket, men her bør heller ikke dette ta lang tid.)
   • F.eks. oppsummering av rollen, at man får spesialegenskaper forklart (ingen blaing i bøker nødvendig).

3. Innhold og sammenheng

 • Fremdrift/engasjement:Spillerne bør får den informasjonen de trenger når de trenger den.
 • Innhold: Ved gjennomlesing bør modulen virke interessant å spille og spillede.
 • Sammenheng: Rollene bør ha en grunn til å gjøre ting sammen, NPCer og miljøer bør
  passe inn i scenarioet. Alle elementene i modulen bør passe godt sammen.

4. Innlevelse og atmosfære

   • En samling av alle de stemningbyggende virkemidlene som kan være i en modul. Dette er mer ting som man kanskje ikke forventer, men som gjør en modul bedre.
    • F.eks. Dramatisk åpnings- eller avslutningsscene, en vri i plottet, velfungerende konflikter mellom rollene (husk con-tilpasning!), originalt utgangspunkt for setting eller karakterer, oppfinnsomme instrukser for hvordan karakterer eller scener skal spilles, gode handouts, dikt, illustrasjoner eller sanger som styrker historien, props som er gode og enkle å lage eller få tak i osv.
   • Om modulen har tilknytning til årets jippo, så er dette er pluss men det er ikke et krav.
Modulkonkurransen 2016

3 kommentarer til “Modulkonkurransen 2016

Kommentarer er stengt.

Rull til toppen