OPPDATERT: Årsmøte i Foreningen ARCON 2015 – 24/8-2015

Oppdatering: Innkalling og sakspapirer Foreningen ARCONs årsmøte 2015 og Innkalling og sakspapirer Foreningen ARCONs årsmøte 2015

liten-alle_utentekst

I henhold til Foreningen ARCONs vedtekter § 3.1 «Årsmøtet må innkalles med minst tre ukers varsel.» Det innkalles herved til årsmøte i Foreningen ARCON den 24. August 2015 kl 18.00.

Sted: Lokalene til Hyperion i Kolstad gata 1.

Det settes opp beskjed på døra om hvordan innslipp kommer til å fungere.

I henhold til §3.2 må alle saker og forslag til årsmøtet være styret i hende senest 9. August 2015. Sakspapirer skal være tilgjengelige 1 uke før møtet. Forslag kan sendes til styret@spillfestival.no.

 

Årsmøtet er Foreningen ARCONs øverste organ. Alle som har betalt medlemskontingent til Foreningen ARCON inneværende år har forslags-, og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal alltid behandle følgende saker:

  • Godkjenning av innkalling, dagsorden
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Styrets beretning
  • Regnskap og budsjett
  • Vedtektsendringer
  • Valg

OBS! OBS!

Merk at det i år ikke legges opp til spillkveld / spilldag i forbindelse med årsmøtet.

På grunn av tidsfrist for å levere årsmøte godkjent regnskap til Hyperion for å kunne søke om momskompensasjon måtte vi fremskynde årsmøtet som var planlagt arrangert under MiniARCON senere i høst.

Hilsen styret i Foreningen ARCON

OPPDATERT: Årsmøte i Foreningen ARCON 2015 – 24/8-2015

Én kommentar til “OPPDATERT: Årsmøte i Foreningen ARCON 2015 – 24/8-2015

Kommentarer er stengt.

Rull til toppen