Arcon – en røykfri spillfestival

16. juni 2015 Nyheter 1 Comment

Arcon skal være en festival for alle, og for å bidra til dette, samt at Oslo kommune har endret sine regler for tobakksbruk i og ved skolelokalet, har komiteen endret ordensreglene for Arcon (http://www.spillfestival.no/arcon31/lokaler/) slik at røyking og bruk av tobakksprodukter fra i år heller ikke er tillatt på skolens uteområder.

Dette betyr at dersom du skal bruke tobakksprodukter på Arcon (inkludert, men ikke begrenset til sigaretter, snus og e-sigaretter) må dette foregå utenfor skolens område. I praksis betyr dette at du må gå ut og helt ned på fortauet ved Kongsveien for å bruke tobakk. Det er heller ikke tillatt å røyke i eller ved pubteltet.
Samtidig ber vi om at sneiper og snusrester el. ikke kastes på bakken, men i dertil egnet beholder.

Gjentatte brudd på Arcons ordensregler kan medføre bortvisning fra både denne og fremtidige festivaler.

Vi takket for forståelsen og for samarbeidet.