Nye regler for medlemskap i foreningen Arcon

logo_new_topSpillfestivalen Arcon arrangeres av en frivillig, medlemsbasert forening. Tidligere var det slik at inngangsbillett til festivalen inkluderte medlemskap. Fra og med Arcon 31 har imidlertid styret i foreningen bestemt å skille på inngangsbillett og medlemsavgift, men gi gratis inngang til medlemmer under 26. Det er to grunner til dette.

Slutt på «tvangsinnmelding».

Vi ønsker at foreningen skal bestå av de som er engasjerte i Arcon og ønsker å delta i de demokratiske prosessene. Alle som vil være med og bestemme over Arcon kan melde seg inn i foreningen, også utenom selve festivalhelga. Alle som jobber frivillig for festivalen oppfordres spesielt til å tegne medlemskap.

Ønske om yngre medlemsmasse.

60 % av foreningen Arcons medlemmer var i fjor over 26. Vi ønsker å rekruttere flere unge til spillfestivalen vår, og vil at Arcon skal fortsette å være en medlemsforening i ungdomsforbundet Hyperion. Vi tror at dette både er bra for å få en bærekraftig nyrekruttering av frivillige og for å vise frem spillhobbyen til nye entusiaster. Arcon søker også støtte fra Hyperion og fra Oslo kommune for å drive ungdomsrettet arbeid

For personer under 26 er det ingen endringer i systemet. De kommer fremdeles gratis inn på festivalen, mot at de betaler 50kr for å melde seg inn i foreningen Arcon. For personer over 26, så er billettprisen for å delta på festivalen fremdeles den samme (300kr for hele helgen, dersom man forhåndsbetaler). For personer over 26 koster medlemskap i foreningen 100kr ekstra. Medlemskap i foreningen har ingen fordeler utover at du kan stemme på foreningens årsmøte og stille til valg i styret.

Har du spørsmål eller kommentarer til det nye systemet, kan du gjerne sende en epost til admin@spillfestival.no.

Nye regler for medlemskap i foreningen Arcon
Rull til toppen