Innkalling til årsmøte

Det kalles herved inn til årsmøte i Foreningen ARCON den 20 september 2014 kl. 14.00.

Jamfør foreningens vedtekter § 3.1

«Årsmøtet er Foreningen ARCONs øverste organ. Alle som har betalt medlemskontingent til Foreningen ARCON inneværende år har forslags-, og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet må innkalles med minst tre ukers varsel.»

Møtet finner sted på Hyperion-kontoret i Kolstadgata 1.

Sakspapirer blir gjort tilgjengelige så snart de er klare.

Foreløpig saksliste:

  • Godkjenning av innkalling, dagsorden
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Styrets beretning
  • Regnskap og budsjett
  • Vedtektsendringer
  • Valg

På vegne av styret i foreningen.
Espen Sortland
Styreleder

Innkalling til årsmøte
Rull til toppen