Modulkonkurranse

3202922I år som tidligere år ønsker Arcons programutvalg å premiere den beste rollespillmodulen.

Det eneste du trenger å gjøre for å delta er å registrere et rollespillarrangement på Arcons hjemmesider og laste opp en rollespillmodul innen 1. juni. (Moduler kan selvsagt lastes opp på Arcons sider etter dette, men de vil da ikke delta i konkurransen.)

Om du har behov for utsettelse, eller har spørsmål om modulkonkurransen, send en mail til programutvalg@spillfestival.no

Konkurransen er rettet mot moduler som er spillbare slik de blir innlevert, og det er også slik juryen vil vurdere dem. Spillledernes og arrangørenes evner til å skape gode opplevelser i puljen modulen spilles vil ikke bli vurdert. Vurderingskriteriene er en veiledning for juryens vurdering, de er ikke
ment som absolutte krav.

Juryen består i år av: Aleksander R. N. Rødner, Ingvild B. Husvik, Ole Peder Giæver og Patrick Talatas.

Vi håper på mange gode bidrag! Måtte den beste vinne!

 

Vurderingskriterier

1. Con-tilpasning
En rollespillmodul kan være kjempebra, men om den ikke er tilpasset å skulle kjøres på con så vil den ikke fungere optimalt på Arcon. Derfor er con-tilpasning av høyeste viktighet. I dette inngår blant annet:

 • Tilpasset con-spillere: Man kan vanligvis ikke håndplukke spillerne sine, så modulen bør kunne kjøres selv om uventede ting skjer. For eksempel må scenarioet kunne fortsette i riktig retning selv om en spiller faller fra underveis, blir hyper eller plutselig bestemmer seg for å ikke dele sentral informasjon med andre.
 • Tids-tilpasset: På con får man ofte mindre tid enn man hadde tenkt. Fint om modulen inkluderer forslag til sekvenser som man kan hoppe over om man får dårlig tid, eller inkludere om man har tid til overs.
 • Pålitelig «vaskelapp»: Spillere som melder seg på D&D forventer en annen modul enn de som melder seg på Itras By. Rollespillets tittel (evt. modulens tittel) og beskrivelse i Arcon-programmet bør stemme over ens med det modulen faktisk tilbyr. I dette ligger sjanger, system, innhold, stemning osv.

2. Oversiktlighet og struktur

  • Det som er skrevet skal fremme forståelse og ikke hindre den. (Altså lettleselig font i alle deler av modulen, språkbruk som de fleste forstår osv)
  • For spillederen/arrangøren: Det skal i teorien være mulig for en spillederen å kjøre modulen ”på sparket” (selv om forberedte spilledere alltid
   er en fordel). Dette setter store krav til oversiktlighet og struktur.

F.eks. innholdsfortegnelse, sidetall, oppsummering av scenarioet, lett-leste spilleder-instrukser, regelforklaringer skrevet rett i scenarioet så man slipper å bla i bøker (eller hvertfall bare trenger hovedboken, og da med sidehenvisning i scenarioet) osv.

  • For spillerne: Roller skal være ferdig-lagde, og spillerne skal kunne sette seg inn i rollen sin raskt og enkelt. (Unntak selvsagt der spillet legger opp til at
   roller skal genereres på sparket, men her bør heller ikke dette ta lang tid.)

F.eks. oppsummering av rollen, at man får spesialegenskaper forklart (ingen blaing i bøker nødvendig).

3. Innhold og sammenheng

 • Fremdrift/engasjement:Spillerne bør får den informasjonen de trenger når de trenger den.
 • Innhold: Ved gjennomlesing bør modulen virke interessant å spille og spillede.
 • Sammenheng: Rollene bør ha en grunn til å gjøre ting sammen, NPCer og miljøer bør
  passe inn i scenarioet. Alle elementene i modulen bør passe godt sammen.

4. Innlevelse og atmosfære

   • En samling av alle de stemningsbyggende virkemidlene som kan være i en modul. Dette er mer ting som man kanskje ikke forventer, men som gjør en modul bedre.

F.eks. Dramatisk åpnings eller avslutningsscene, en vri i plottet, velfungerende konflikter mellom rollene (husk con-tilpasning!), originalt utganspunkt for setting eller karakterer, oppfinnsomme instrukser for hvordan karakterer eller scener skal spilles, gode handouts, dikt, illustrasjoner eller sanger som styrker historien, props som er gode og enkle å lage eller få tak i osv.

Modulkonkurranse
Rull til toppen